მონაცემების განულება
გამოთვლა


შენიშვნა: ფასი საორიენტაციოა და იცვლება მიწის მდებარეობის,პროექტის სირთულის და დამკვეთის მოთხოვნების გათვალისწინებით