საცხოვრებელი სახლი სოფელ დიღომში

სამშენებლო ფართი - 350 კვ.მ
სართული - 2
კონსტრუქცია - რკინა-ბეტონი
შემავსებელი - პემზის ბლოკი
ჩაბარების კონდიცია - თეთრი კარკასი
მშენებლობის პერიოდი - 180 დღე