სახლი ბიწმენდში

სამშენებლო ფართი - 600 კვ.მ
სართული - 3
კონსტრუქცია - რკინა-ბეტონი
ჩაბარების კონდიცია - რკინა-ბეტონის კონსტრუქცია
მშენებლობის პერიოდი - მიმდინარე პროექტი