პურის ქარხანა მზეთამზე

სამშენებლო ფართი - 528 კვ.მ
სართული - 1
ჩაბარების კონდიცია - რემონტი
მშენებლობის პერიოდი - მიმდინარე პროექტი