რემონტი

სამსენებლო კომპანია „BuildForce“ გთავაზობთ საცხოვრებელი (ინდვიდუალური სახლი, კორპუსი და ა.შ.), არასაცხოვრებელი (სასტუმრო და ა.შ)  და საწარმოო (სამრეწველო) შენობა-ნაგებობების სარემონტო სამუშაოების დაგეგმვა-შესრულებას

სარემონტო სამუშაოები დამკვეთის მოთხოვნებიდან გამომდნარე მოიცავეს შემდეგ ეტაპებს:

        ✔ ინტერიერის დიზაინის შემუშავება;

        ✔ საინჟინრო კომუნიკაციების პროექტის მომზადება;

        ✔ დეტალური ხარჯთაღრიცხვის მომზადება;

        ✔ უშუალოდ სარემონტო სამუშაოები.

* ჩვენ ასევე გთავაზობთ უპრეცედენტო შემოთავაზებას, სარემონტო სამუშაოების ჩვენთან დაკვეთის შემთხვევაში მიიღებთ ინტერიერის დიზაინს საჩუქრად!