პროექტირება

ჩვენი კომპანია გთავაზობთ
საცხოვრებელი (ინდვიდუალური სახლი, კორპუსი და ა.შ.),
არასაცხოვრებელი (სასტუმრო და ა.შ) 
და საწარმოო (სამრეწველო) შენობა-ნაგებობების საპროექტო მომსახურეობას. 

პროექტირება დამკვეთის სურვილისა და პროექტირების
მოთხოვნებიდან გამომდინარე მოიცავს შემდეგ სამუშაოებს:

* ააშენე ჩვენთან ერთად და მიიღე პროექტირება საჩუქრად!