(+995) 598 504 521
 მის: ქ. თბილისი, ნოდარ ბოხუას ქუჩა 4 
(მიონის ბიზნეს ცენტრი), 0131
info@buildforce.ge