(+995) 555 515 031
 მის: ქ. თბილისი, ნოდარ ბოხუას ქუჩა 4 
(მიონის ბიზნეს ცენტრი), 0131
info@buildforce.ge