კაფე თბილისში

სამშენებლო ფართი - 60 კვ.მ
სიმაღლე - 4.6 მ
კონსტრუქცია - რკინა-ბეტონი
შემავსებელი - ბლოკი
ჩაბარების კონდიცია - დასრულებული რემონტი
მშენებლობის პერიოდი - 80 დღე