საცხოვრებელი სახლი ბეთანიაში

სამშენებლო ფართი - 550 კვ.მ
სართული - 3
კონსტრუქცია - რკინა-ბეტონი
შემავსებელი - პემზის ბლოკი
ჩაბარების კონდიცია - რკინაბეტონის კარკასი ბლოკის შევსებით
მშენებლობის პერიოდი - 83 დღე