პროექტირება

სამშენებლო კომპანია „BuildForce“ გთავაზობთ საცხოვრებელი (ინდვიდუალური სახლი, კორპუსი და ა.შ.), საზოგადოებრივი (სასტუმრო, სამრეწველო და ა.შ)  და საწარმოო (სამრეწველო) შენობა-ნაგებობების საპროექტო მომსახურეობას.

პროექტირება დამკვეთის სურვილისა და პროექტირების მოთხოვნებიდან გამომდინარე მოიცავს შემდეგ სამუშაოებს:

        ✔ ტერიტორიის ტოპოგრაფიული გეგმა;

        ✔  საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა;

        ✔ არქიტექტურული პროექტი;

        ✔ კონსტრუქციული პროექტი;

        ✔  საინჟინრო კომუნიკაციების პროექტი;

        ✔ დეტალური ხარჯთაღიცხვა;

        ✔ მშენებლობის ნებართვის მოპოვება საქალაქო სამსახურებიდან.

პროექტირების ღირებულება კვ.მ 15 დოლარიდან.

* ჩვენ ასევე გთავაზობთ უპრეცედენტო შემოთავაზებას ქართულ სამშენებლო ბაზარზე, ააშენე ჩვენთან ერთად და მიიღე პროექტირება საჩუქრად!